درخواست پشتیبانی
لطفاً در صورتیکه در خصوص کار با نرم افزار با اشکال مواجه شدید، مشخصات خود را به همراه شرح مشکل در این فرم تکمیل فرمایید.
نام و نام خانوادگی:
کد زبان آموزی یا مدرس:
ایمیل:
تلفن همراه:
کد کلاس:
سطح:
شعبه:
شرح مشکل:
ثبت اطلاعات